گزارش علوم و تحقیقات جمهوری ترکیه در سال 2010

۱۲ تیر ۱۳۹۳ | ۱۶:۳۲ کد : ۲۳۲۷۴ آرشیو اخبار
تعداد بازدید:۱۰۶
ریاست محترم کلیه دانشگاه ها / مراکز / پژوهشگاه ها/ پژوهشکده ها / پارکهای فناوری و سایر موسسات وابسته

برای ملاحظه متن کامل گزارش علوم و تحقیقات در جمهوری ترکیه در سال 2010 فایل پیوست را ببینید.