فراخوان مرکز حقوق بشر و تنوع فرهنگی جنبش عدم تعهد برای حمایت از پایان نامه های حوزه حقوق بشر

۰۹ آبان ۱۳۹۴ | ۱۴:۱۰ کد : ۱۸۶۱ اخبار
تعداد بازدید:۱۰۰۶
تصویر این خبر را ذخیره نمایید. این فایل مربوط به فراخوان مرکز حقوق بشر و تنوع فرهنگی جنبش عدم تعهد برای حمایت از پایان نامه های دوره دکتری و کارشناسی ارشد در حوزه حقوق بشر است. محورهایی که م...
 فراخوان مرکز حقوق بشر و تنوع فرهنگی جنبش عدم تعهد برای حمایت از پایان نامه های حوزه حقوق بشر
تصویر این خبر را ذخیره نمایید. این فایل مربوط به فراخوان مرکز حقوق بشر و تنوع فرهنگی جنبش عدم تعهد برای حمایت از پایان نامه های دوره دکتری و کارشناسی ارشد در حوزه حقوق بشر است. محورهایی که مرکز حقوق بشر جنبش (مستقر در مرکزمطالعات وزارت خارجه) از پایان نامه ها حمایت می کند و همچنین نحوه حمایتها، در فراخوان مشخص شده است.

( ۱ )