کنفرانس فیزیک ریاضی ایران

۱۹ مهر ۱۳۹۵ | ۰۹:۱۶ کد : ۱۶۹۳۰ اخبار
تعداد بازدید:۴۴۵
این کنفرانس ۱۳ آبان ۱۳۹۵ در دانشگاه صنعتی قم ، انجمن فیزیک ایران برگزار خواهد شد.برای کسب اطلاعات بیشتر سایت همایش را ببینید. http://www.conferenceyab.ir/...
کنفرانس فیزیک ریاضی ایران
این کنفرانس ۱۳ آبان ۱۳۹۵ در دانشگاه صنعتی قم ، انجمن فیزیک ایران برگزار خواهد شد.
برای کسب اطلاعات بیشتر سایت همایش را ببینید. http://www.conferenceyab.ir/