کسب بورسیه کامل دوره دکتری دانشجوی رشته بیوتکنولوژی کشاورزی پژوهشگاه ملی ژنتیک از موسسه SIMS کشور کره جنوبی

۲۶ آذر ۱۳۹۳ | ۱۰:۰۴ کد : ۱۶۷۵۶ اخبار
تعداد بازدید:۱۵۳۱
به دنبال عضویت پژوهشگاه ژنتیک در شبکه بین المللی زیست شناسی مولکولی آسیا و اقیانوسیه خانم پروین ولی الهی دانشجوی رشته بیوتکنولوژی کشاورزی پژوهشگاه ملی ژنتیک موفق به کسب بورسیه کامل د...
کسب بورسیه کامل دوره دکتری دانشجوی رشته بیوتکنولوژی کشاورزی پژوهشگاه ملی ژنتیک از موسسه SIMS کشور کره جنوبی
به دنبال عضویت  پژوهشگاه ژنتیک در شبکه بین المللی زیست  شناسی مولکولی آسیا و اقیانوسیه  خانم پروین ولی الهی دانشجوی رشته بیوتکنولوژی کشاورزی پژوهشگاه ملی ژنتیک موفق به کسب بورسیه کامل دوره دکتری از موسسه SIMS  کشور کره جنوبی  شد. این بورسیه در سال تحصیلی 2014-2015 به ده نفر از کشورهای مختلف دنیا اعطا شده  است.

( ۷ )