کسب بورسیه کامل دوره دکتری از دانشگاه SCHU کره جنوبی توسط دانشجوی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

۰۸ آذر ۱۳۹۳ | ۱۵:۰۵ کد : ۱۶۷۵۵ اخبار
تعداد بازدید:۵۸۸
به دنبال عضویت پژوهشگاه در شبکه بین المللی زیست شناسی مولکولی آسیا و اقیانوسیهAsia Pacific International Molecular Biology Network (A-IMBN) خانم پروین ولی الهی دانشجوی رشته بیوتکنولوژی کشاورزی، موفق...
کسب بورسیه کامل دوره دکتری از دانشگاه SCHU کره جنوبی توسط دانشجوی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
به دنبال عضویت پژوهشگاه در شبکه بین المللی زیست شناسی مولکولی آسیا و اقیانوسیهAsia Pacific International Molecular Biology Network (A-IMBN) خانم پروین ولی الهی دانشجوی رشته بیوتکنولوژی کشاورزی، موفق به کسب بورسیه کامل دوره دکتری از موسسه SIMS دانشگاه SoonChunHyang Unuversity (SCHU) کشور کره جنوبی گردیدند. این بورسیه در سال تحصیلی 2014-2015 به 10 نفر از کشورهای مختلف دنیا اعطا شده است که ایشان یکی از برگزیدگان می باشد.

( ۲ )