کارگاه آموزشی "فرایند تخمیر درصنعت بیوتکنولوژی"

۲۱ شهریور ۱۳۹۵ | ۱۳:۴۲ کد : ۱۶۶۰۷ اخبار
تعداد بازدید:۱۰۴۴
کارگاه آموزشی یک روزه ای تحت عنوان "فرایند تخمیر درصنعت بیوتکنولوژی" در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در تاریخ 16 شهریور 1395 برگزار شد. دفتر همکاری های علمی و روابط بین الملل این دانشگاه میزبان استاد ...
کارگاه آموزشی "فرایند تخمیر درصنعت بیوتکنولوژی"
کارگاه آموزشی یک روزه ای تحت عنوان "فرایند تخمیر درصنعت بیوتکنولوژی" در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در تاریخ 16 شهریور 1395 برگزار شد. دفتر همکاری های علمی و روابط بین الملل این دانشگاه میزبان استاد بنام پروفسور محمد عمر داهوت، ریاست دانشکده بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک از دانشگاه سیند پاکستان بود.

دکتر مصطفی رحیم نژاد، ریاست دفتر همکاری های علمی و روابط بین الملل دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، اظهار داشتند که یکی از سیاستهای دانشگاه توسعه همکاریهای علمی- بین المللی و انگیزه بخشی به دانشجویان است. در این راستا، دعوت از اساتید بنام جهانی و برقرار ارتباطات علمی مشترک می تواند راهگشا باشد.

کارگاه آموزشی با معرفی پرفسور داهوت و شرح مختصری از زمینه های کاری ایشان توسط دکتر غلامرضا باکری، ریاست دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، آغاز شد و با ارائه پرفسور عمر داهوت ادامه یافت. در انتها، دانشجویان به بحث و تبادل نظر با پرفسورعمر داهوت درمورد موضوعات مرتبط با کارگاه پرداختند.  ​