هشتمین همایش سالیانه انجمن علوم سیاسی ایران

۱۰ آذر ۱۳۹۳ | ۱۴:۳۶ کد : ۱۵۷۹۵ اخبار
تعداد بازدید:۲۱۱
انجمن علوم سیاسی ایران، هشتمین همایش سالیانه خود را با موضوع « دیپلماسی هسته ای» در 20 آبان ماه برگزار خواهد کرد. محورهای همایش به این شرح است: ابعاد داخلی دیپلماسی هسته ای، گفتمان های سیاست...
هشتمین همایش سالیانه انجمن علوم سیاسی ایران
انجمن علوم سیاسی ایران، هشتمین همایش سالیانه خود را با موضوع « دیپلماسی هسته ای» در 20 آبان ماه برگزار خواهد کرد. محورهای همایش به این شرح است: ابعاد داخلی دیپلماسی هسته ای، گفتمان های سیاست داخلی و دیپلماسی هسته ای، تحریم های اقتصادی بین المللی و دیپلماسی هسته ای، انرژی و دیپلماسی هسته ای، ابعاد منطقه ای دیپلماسی هسته ای، بازیگران منطقه ای و دیپلماسی هسته ای، همکاری های منطقه ای و دیپلماسی هسته ای، طرح خاورمیانه عاری از سلاح های کشتار جمعی و دیپلماسی هسته ای، ابعاد بین المللی دیپلماسی هسته ای، تغییر و تداوم در مواضع قدرت های بزرگ و دیپلماسی هسته ای، مواضع کشورهای گروه 5+1 و دیپلماسی هسته ای، سازمان های بین المللی و دیپلماسی هسته ای.