نشست دانشگاه های ایران و کره جنوبی در وزارت علوم و تحقیقات و فناوری برگزار گردید

۲۸ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۱۸ کد : ۱۵۳۱۶ اخبار
تعداد بازدید:۴۷۰
​نشست دانشگاه های ایران و کره جنوبی با حضور تعداد 12 دانشگاه کره جنوبی و نمایندگان مرکز آموزش های بین المللی کره جنوبی و با حضور مدیران بین الملل تعدادی از دانشگاه های محوری ایران در محل وزارت علوم بر...
نشست دانشگاه های ایران و کره جنوبی در وزارت علوم و تحقیقات و فناوری برگزار گردید
​نشست دانشگاه های ایران و کره جنوبی با حضور تعداد 12 دانشگاه کره جنوبی و نمایندگان مرکز آموزش های بین المللی کره جنوبی و با حضور مدیران بین الملل تعدادی از دانشگاه های محوری ایران در محل وزارت علوم برگزار گردید. در این جلسه سیستم آموزش عالی ایران و کره جنوبی برای دو طرف تشریح شد. دانشگاه های ایران و کره جهت گسترش همکاری ها و آشنایی با امکانات آموزشی یکدیگر در جلسه ای جداگانه دیدارهایی دوجانبه خواهند داشت.​