گزارش عملکرد جامع فعالیت های بین المللی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری برای سال 1392

۲۳ مهر ۱۳۹۳ | ۱۰:۲۱ کد : ۱۳۴۲۶ اخبار
تعداد بازدید:۳۷۳
برای دریافت و مطالعه این گزارش، فایل های مقابل را ذخیره نمایید. 1.pdf و 2.pdf
گزارش عملکرد جامع فعالیت های بین المللی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری برای سال 1392
برای دریافت و مطالعه این گزارش، فایل های مقابل را ذخیره نمایید. 1.pdf و  2.pdf