قائم مقام وزیر در امور بین الملل در نشست مازندران عنوان کردند: در آینده، فقط دانشگاه هایی خواهند ماندکه بین المللی شده باشند

۲۱ مهر ۱۳۹۴ | ۱۲:۰۴ کد : ۱۳۱۹۵ اخبار
تعداد بازدید:۳۷۵
دکتر حسین سالار آملی، قائم مقام وزیر در امور بین الملل و رییس مرکز همکاری های علمی بین المللی در «ششمین نشست مشورتی معاونان ومدیران بین الملل دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری و مراکز ...
قائم مقام وزیر در امور بین الملل در نشست مازندران عنوان کردند: در آینده، فقط دانشگاه هایی خواهند ماندکه بین المللی شده باشند
دکتر حسین سالار آملی، قائم مقام وزیر در امور بین الملل و رییس مرکز همکاری های علمی بین المللی در «ششمین نشست مشورتی معاونان ومدیران بین الملل دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری و مراکز رشد منتخب» گفتند: آموزش عالی در حال حاضر با چالش هایی روبروست که بین المللی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی یکی از اصلی ترین راه های مقابله با آن است. اهمیت این مساله تا حدی است که می توان گفت دانشگاه هایی در آینده خواهند ماند که بین المللی باشند.

رییس مرکز همکاری های علمی بین المللی با اشاره به فرصت ها و چالش های آموزش عالی در مقطع کنونی گفتند: اقبال کشورها و حتی کشورهای اروپایی به علم و فناوری ایران در حال حاضر بسیار مثبت است به گونه ای که اکنون با ترافیک درخواست ملاقات ها و بازدیدها رو برو هستیم. قائم مقام وزیر در امور بین الملل، گستره حکمروایی در آموزش عالی را یکی از چالش های اساسی وزارت علوم در کشور دانسته و اظهار داشتند: گستردگی مراجع تصمیم گیری در حوزه علم و فناوری، محدودیت هایی را برای ما در عرصه همکاری های علمی بین المللی به وجود آورده است که بهنظر می رسد ما باید راه حل هایی را برای آنها بیابیم.

دکتر سالا رآملی،  راه حلهای غلبه بر چالشها و موانع را اینگونه بیان کردند: سپردن آموزش عالی به دست نامرئی اقتصاد بازار آزاد، شهامت در پذیرش فرهنگ شکست و اشتباه در استراتژی هایی که کنش گران علمی در توسعه آموزش عالی اتخاذ کرده اند و تلاش برای رفع آنها، ایجاد انگیزه در میان دفاتر بین المللی دانشگاهها، تعیین کشورهای حوزه نفوذ، کشورهای هدف و کشورهای راهبردی و اتخاذ تصمیمات و استراتژی مناسب با تکیه بر این محور،  شناسایی و استفاده از ظرفیت توان ایرانیان خارج از کشور و آموزش نیروی انسانی و تربیت نیروی متخصص.

شایان ذکر است ششمین نشست مشورتی معاونان و مدیران بین الملل دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و پارک های علم وفناوری و مراکز رشد منتخب به میزبانی دانشگاه مازندران  در روز سه شنبه مورخ  21 مهرماه  1394 با حضور نزدیک به 40 معاون بین الملل دانشگاه و پارک ها و با حضور جناب آقای دکتر اصغری آقمشهدی، رییس محترم دانشگاه مازندران، مدیران معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری و مدیر دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی فناوری وزارت علوم و جمعی از مدیران در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی برگزار شد. محورهای اصلی این نشست که در قالب سه میزگرد برگزار می شود عبارتند از: همکاری های علمی بین المللی و کنسرسیوم های بین المللی دانشگاهی: فرصت یا چالش، ارزیابی شاخص های بین المللی شدن دانشگاهها و صادرات محصولات دانش بنیان.