فراخوان یونسکو برای پست های بلاتصدی

۳۰ تیر ۱۳۹۵ | ۱۱:۴۲ کد : ۱۳۱۰۳ اخبار
تعداد بازدید:۴۰۹
پست ها به این شرح است:مدیر منطقه ای یونسکو در ابوجا و نماینده یونسکو نزد دولت های نیجریه ، بنین، گینه، لیبریا، سیرالئون و توگومدیر موسسه فناوری های اطلاعات در آموزش مستقر در مسکومدیر بخش علوم محیط زیس...
فراخوان یونسکو برای پست های بلاتصدی
پست ها به این شرح است:
مدیر منطقه ای یونسکو در ابوجا و نماینده یونسکو نزد دولت های نیجریه ، بنین، گینه، لیبریا، سیرالئون و توگو
مدیر موسسه فناوری های اطلاعات در آموزش مستقر در مسکو
مدیر بخش علوم محیط زیست و زمین یونسکو و دبیر برنامه انسان و زیست کره مستقر در پاریس
نمینده یونسکو در آدیس آبابا و نماینده یونسکو نزد اتیوپی

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم های مربوطه سایت یونسکو  ( http://www.irunesco.org/​ )را ببینید و یا با کارشناس ما در مرکز همکاری های علمی بین المللی (داخلی 4241 آقای حیدری) تماس بگیرید.