فراخوان دوره علمی آموزشی کوتاه مدت موسسه دانشگاهی پان آفریقا در مورد آب و علوم انرژی( تغییرات اقلیمی)

۱۶ تیر ۱۳۹۴ | ۱۰:۴۷ کد : ۱۳۰۶۴ اخبار
تعداد بازدید:۴۲۸
این دوره آموزشی در شهر تلمسان کشور الجزایر برگزار خواهد شد.برای کسب اطلاعات بیشتر لینک زیر را ببینید: http://pauwes.univ-tlemcen.dz/fourth-call-for-short-term-academic-staff/​...
فراخوان دوره علمی آموزشی کوتاه مدت موسسه دانشگاهی پان آفریقا در مورد آب و علوم انرژی( تغییرات اقلیمی)
این دوره آموزشی در شهر تلمسان کشور الجزایر برگزار خواهد شد.
برای کسب اطلاعات بیشتر لینک زیر را ببینید: