سفر هیات دانشگاهی استراسبورگ فرانسه به جمهوری اسلامی ایران

۲۸ مهر ۱۳۹۳ | ۰۹:۴۶ کد : ۱۲۲۹۱ اخبار
تعداد بازدید:۴۰۲
هیات دانشگاهی استراسبورگ فرانسه ، به سرپرستی آقای دکتر حسین بیک باغبان، استاد ممتاز آن دانشگاه، و رییس مرکز دانشگاهی مطالعات و تحقیقات ایرانی آلزاس، به همراه تنی چند از اساتید دانشگاه استراسبورگ...
سفر هیات دانشگاهی استراسبورگ فرانسه به جمهوری اسلامی ایران
هیات  دانشگاهی استراسبورگ فرانسه ، به سرپرستی آقای دکتر حسین بیک باغبان، استاد ممتاز آن دانشگاه، و رییس مرکز دانشگاهی مطالعات و تحقیقات ایرانی آلزاس، به همراه تنی چند از اساتید دانشگاه استراسبورگ از تاریخ 28/7/93 تا تاریخ 12/8/93 جهت بازدید از دانشگاه های ایران، و بحث و گفت و گو پیرامون همکاری های مشترک آموزشی، پژوهشی و امضای تفاهم نامه مشترک همکاری،  به ایران سفر می کنند. این دومین سفر هیات دانشگاه استراسبورگ در سال جاری به ایران است.
در این سفر هیات اعضای آکادمیک دانشگاه استراسبورگ از دانشگاه های تهران، شیراز، اصفهان، یزد، کاشان، قزوین، و گیلان بازدید خواهند کرد.
این هیات، تهران را در روز دوشنبه 12/8/93 به مقصد فرانسه ترک خواهند کرد.