اخبار

آخرین مهلت شرکت در فراخوان پروژه های مشترک ایران و آلمان
ثبت نام آنلاین برای ارائه مدارک و تکمیل فرم‌های مربوطه فعال است

آخرین مهلت شرکت در فراخوان پروژه های مشترک ایران و آلمان

تا تاریخ ۱۵ آوریل ۲۰۱۹ مطابق با ۲۶ فروردین ۹۸ برای شرکت در فراخوان همکاری های تحقیقاتی مشترک بین ایران و آلمان می توانید اقدام نمایید.

ادامه مطلب