اخبار

فراخوان طرح های مشترک علمی ایران و ترکیه

فراخوان طرح های مشترک علمی ایران و ترکیه جدید

علاقمندان می توانند تا ۲۷ مهر سال جاری بعد از مذاکره با محقق طرف ترک و تنظیم پروپوزال مطابق فرمت موجود در سایت فراخوان و بارگذاری در سایت معرفی شده، در این رویداد علمی شرکت نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://int.tabrizu.ac.ir/en/ مراجعه نمایید.

ادامه مطلب