رایزن علمی ایران در سایر کشورها


نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
عنوانتلفننمابرنام سرپرست
رایزن محترم علمی و سرپرست دانشجویان در چین، ژاپن و کره+86 1065322040 Ex. 254+86 1065323864
رایزن محترم علمی و سرپرست دانشجویان در کشور روسیه و اکراین و آسیای میانه00749591792040074959160129دکتر نجفی
رایزن محترم علمی و سرپرست دانشجویان در شرق آسیا و استرالیا60166252239دکترعبدالحسین فریدون
رایزن محترم علمی ج ا ایران در منطقه شنگن، بریتانیا و ایرلند331406979510033147233564دکترقادر قربانی اصل
رایزن محترم علمی جمهوری اسلامی ایران در هند و کشورهای شبه قاره هند0091112335761100911123357612دکتر سلیمانپور