رایزن علمی ایران در سایر کشورها

کشورهای حیطه فعالیت رایزن علمینام و نام خانوادگینمایندگی و شهر محل استقرار رایزن علمیشماره تلفن محل کارآدرس ایمیلآدرس وبگاه رایزنی علمی
رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در منطقه شنگن، انگلستان و ایرلنددکتر قادر قربانی اصلفرانسه- پاریس32484430456ghorbaniasl@gmail.comraayzani.eu
رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در مالزی، شرق آسیا و استرالیادکتر عبدالحسین فریدونمالزی- کوالالامپور60166252239iranscea@gmail.comiranscea.ir
رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در روسیه، روسیه سفید و آسیای میانهدکتر محسن نجفیایران- سازمان اموردانشجویان روسیه-مسکو74599179204ruac@saorg.irruac.saorg.ir
رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در ترکیه، اروپای شرقی، یونان و قبرسدکتر مقصود سلیمانپور دارغلوایران- دانشگاه ارومیه ترکیه -آنکارا___
رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در هند و کشورهای شبه قارهدکتر مقصود سلیمانپور دارغلوایران - دانشگاه ارومیه911123357611iremndrc@gmail.cominac.saorg.ir
رایزن فرهنگی و علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در چین، ژاپن و کره جنوبیدکتر عباسعلی وفائیچین- پکن8613811411624chac@saorg.irchac.saorg.ir
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.

آخرین ویرایش۱۰ آبان ۱۳۹۹