رایزن علمی ایران در سایر کشورها


نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
کشورهای حیطه فعالیت رایزن علمینام و نام خانوادگینمایندگی و شهر محل استقرار رایزن علمیتاریخ اعزام به ماموریتتاریخ خاتمه ماموریتشماره تلفن محل کارآدرس ایمیلآدرس وبگاه رایزنی علمی
رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در منطقه شنگن، انگلستان و ایرلنددکتر قادر قربانی اصلفرانسه- پاریس1393/05/221399/12/29+32484430456ghorbaniasl@gmail.comraayzani.eu
رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در مالزی، شرق آسیا و استرالیادکتر عبدالحسین فریدونمالزی- کوالالامپور1396/12/051399/12/29+60166252239iranscea@gmail.comiranscea.ir
رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در روسیه، روسیه سفید و آسیای میانهدکتر محسن نجفیایران- سازمان اموردانشجویان روسیه-مسکو1398/06/09 ترددی1400/06/09+74599179204ruac@saorg.irruac.saorg.ir
رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در ترکیه، اروپای شرقی، یونان و قبرسدکتر مقصود سلیمانپور دارغلوایران- دانشگاه ارومیه ترکیه -آنکارا1399/05/19 ترددی1401/05/19___
رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در هند و کشورهای شبه قارهدکتر مقصود سلیمانپور دارغلوایران - دانشگاه ارومیهبه صورت موقت تا تعیین جانشین برای هند، پیگیری امور را برعهده خواهند داشت+911123357611iremndrc@gmail.cominac.saorg.ir
رایزن فرهنگی و علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در چین، ژاپن و کره جنوبیدکتر عباسعلی وفائیچین- پکنتا تعیین رایزن علمی، پیگیری امور را برعهده خواهند داشت+8613811411624chac@saorg.irchac.saorg.ir