اخبار

فراخوان انتخاب دانشمند جوان در سال ۲۰۲۱ توسط سازمان جهانی هواشناسی

فراخوان انتخاب دانشمند جوان در سال ۲۰۲۱ توسط سازمان جهانی هواشناسی

سازمان جهانی هواشناسی در نظر دارد نسبت به انتخاب دانشمند جوان در سال ۲۰۲۱ اقدام نماید
ایران و آلمان: ترسیم دورنمای همکاری و رویدادها در ۲۰۲۲

ایران و آلمان: ترسیم دورنمای همکاری و رویدادها در ۲۰۲۲

بنا به درخواست سفارت جمهوری فدرال آلمان در تهران و بر اساس هماهنگی های انجام شده با وزارت امور خارجه کشورمان، آقای استفان رایتز، دبیر اول و رئیس بخش فرهنگی سفارت جمهوری فدرال آلمان با اقای دکتر علیزاده، معاون مرکز در امور همکاری های علمی و سازمان های تخصصی بین المللی، صبح امروز دوشنبه ۲۷/۱۱/۱۳۹۹ دیدار و گفتگو کردند.
برگزاری مدرسه زمستانه بین المللی توسط دانشگاه کردستان

برگزاری مدرسه زمستانه بین المللی توسط دانشگاه کردستان

گزارش برگزاری مدرسه زمستانه بین المللی توسط دانشگاه کردستان را در این خبر بخوانید
برگزاری مینی کورس machine learning توسط دانشگاه الزهرا

برگزاری مینی کورس machine learning توسط دانشگاه الزهرا

این دوره با حضور اساتید ایرانی غیر مقیم به صورت مجازی برگزار خواهد شد