اخبار

ماهنامه الکترونیکی دانشگاه صنعتی اصفهان به زبان انگلیسی

ماهنامه الکترونیکی دانشگاه صنعتی اصفهان به زبان انگلیسی

گزارش فعالیت های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه های مارچ و آوریل ۲۰۲۱ در فایل ارائه شده است
وبینار Biological growth با سخنرانی استادیار دانشگاه لیبنیز هانوفر آلمان

وبینار Biological growth با سخنرانی استادیار دانشگاه لیبنیز هانوفر آلمان

دانشگاه صنعتی کرمانشاه روز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۱.۳۰ صبح وبینار را برگزار می نماید
وبینار «سلامت نوازندگان یک دغدغه جهانی»

وبینار «سلامت نوازندگان یک دغدغه جهانی»

دانشگاه هنر وبینار سلامت نوازندگان یک دغدغه جهانی را برگزار مینماید
وبینار تغییرات اقلیم و اقیانوس

وبینار تغییرات اقلیم و اقیانوس

مرکز منطقه ای انتقال علم و فناوری اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند در نظر دارد مجموعه کارگاه هایی تحت عنوان "تأثیر تغییرات اقلیمی بر محیط زیست دریایی اقیانوس هند" را برگزار نماید
برگزاری وبینار Environmental Application of Porous Materials: From Zeolites to MOFs

برگزاری وبینار Environmental Application of Porous Materials: From Zeolites to MOFs

این وبینار توسط دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می شود