اخبار

ثبت نام آنلاین پروژه های تحقیقاتی مشترک ایران و آلمان

ثبت نام آنلاین پروژه های تحقیقاتی مشترک ایران و آلمان

ثبت نام آنلاین برای ارائه مدارک و تکمیل فرم‌های مربوطه فعال شده است.
فراخوان همکاری های پژوهشی تحقیقاتی مشترک بین ایران و آلمان

فراخوان همکاری های پژوهشی تحقیقاتی مشترک بین ایران و آلمان

اولین فراخوان مشترک همکاری های پژوهشی تحقیقاتی میان استادان و پژوهشگران ایرانی و آلمانی در چارچوب همکاری های بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران و وزارت آموزش و تحقیقات جمهوری فدرال آلمان (BMBF)، برای سال ۲۰۱۸ از ۱۸ دسامبر انتشار می یابد وبه مدت دو سال قابل اجرا خواهد بود.
شروع به کارنهمین نشست سراسری هم اندیشی معاونان و مدیران بین الملل دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و پژوهش و پارک‌های علم و فناوری در دانشگاه علم و صنعت ایران

شروع به کارنهمین نشست سراسری هم اندیشی معاونان و مدیران بین الملل دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و پژوهش و پارک‌های علم و فناوری در دانشگاه علم و صنعت ایران

نهمین نشست سراسری هم اندیشی معاونان و مدیران بین الملل دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و پژوهش و پارک‌های علم و فناوری در دانشگاه علم و صنعت ایران آغاز به کار کرد.
برگزاری دوره شش تا ۱۲ ماهه "برنامه دانشمندان مستعد جوان"

برگزاری دوره شش تا ۱۲ ماهه "برنامه دانشمندان مستعد جوان"

دوره شش تا ۱۲ ماهه "برنامه دانشمندان مستعد جوان" در چین در سال ۲۰۲۰-۲۰۱۹ توسط کمیسیون علوم، فناوری و نوآوری ملل متحد برای توسعه (CSTD) برگزار می شود
ساعد نیوز: اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی

ساعد نیوز: اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی

اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی توسط دانشگاه محقق اردبیلی درتاریخ ۱۲ و ۱۳ اریبهشت ۹۸ برگزار می شود.