اخبار

ماهنامه الکترونیکی دانشگاه صنعتی اصفهان به زبان انگلیسی

ماهنامه الکترونیکی دانشگاه صنعتی اصفهان به زبان انگلیسی

گزارش فعالیت های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه می ۲۰۲۱
اولویت های تحقیقاتی کشور ترکیه برای دریافت بورسیه دولتی

اولویت های تحقیقاتی کشور ترکیه برای دریافت بورسیه دولتی

اولویت های تحقیقاتی کشور ترکیه در قالب طرح ۱۰۰/۲۰۰۰ اعلام شد
وبینار علمی زیست فناوری صنعتی

وبینار علمی زیست فناوری صنعتی

این وبینار روز سه شنبه مورخ ۲۵ خرداد ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۳:۳۰ با سخنرانی آقای دکتر غیاثی با عنوان زیست فناوری صنعتی و با تمرکز بر موضوع مهندسی تکامل به صورت مجازی برگزار می شود